SBO De Brug

Leescoördinator: Arianna Houweling

Leesonderwijs op de Brug

Goed kunnen lezen met begrip is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Tijdens het leesonderwijs willen we bij leerlingen plezier in lezen ontwikkelen. Daarom werken we met jeugdliteratuur.

Boekentip onderbouw

Serie van Juf Fiep, Corien Oranje

Boekentip middenbouw

Bob Popcorn van Maranke Rinck en Martijn van der Linden

Boekentip bovenbouw

Mot en de metaalvissers van Sanne Rooseboom

De schoolbieb

Al jarenlang hebben we een prachtige schoolbibliotheek. Jaarlijks worden er nieuwe boeken aangeschaft. We zijn op 3 dagen geopend tussen de middag. Dan zijn er 2 medewerkers aanwezig uit de groepen 7 en 8. Dit zijn leerlingen die zichzelf d.m.v. een sollicitatiebrief hebben aangemeld. Zij helpen leerlingen met kiezen van de boeken, het scannen en terugzetten. Er is ook altijd een volwassene aanwezig. Leerkrachten kunnen op andere momenten samen met hun groep boeken lenen.

Tips voor de leesaanpak op school

Geef alle medewerkers een ingepakt boek uit de nieuwe collectie als ‘cadeautje’. Dit boek is passend bij de lesgroep. De medewerkers schrijven, nadat ze het boek gelezen hebben, op een blad voor wie dit boek geschikt is. Welke leeftijd past hier bij, en welk thema?

Meest succesvolle werkvorm

Er hangen foto’s in de school van leerlingen die hun favoriete boek presenteren. Deze posters zijn gemaakt in Canva.