Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid
Leesvaardigheid is fundamenteel voor digitale geletterdheid. Gezien de huidige ontwikkelingen rond Curriculum.nu en de coronacrisis is er urgentie om een digitaliseringsslag te maken in het onderwijs. We willen digitaal vaardige leerlingen afleveren, maar de realiteit is dat er niet altijd genoeg geld, middelen en kennis aanwezig zijn.

Samen met de gemeente en onderwijsinstellingen zetten we ons in voor de bevordering van digitale geletterdheid binnen het onderwijs. In de onderbouw van de basisschool ligt de focus met name op leren lezen. In de midden- en bovenbouw en in het voortgezet onderwijs wordt meer aandacht besteed aan informatie- en mediavaardigheden.

Wil je meer weten over digitale geletterdheid, heb je advies nodig, wil je activiteiten rondom media-educatie inzetten op jouw school (ouderavond, teamtraining, workshops), of heb je een andere vraag of behoefte rondom media-educatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Kijk ook eens naar