Betty Zieltjens

De lichtfabriek, kunst en techniek project

De lichtfabriek, kunst en techniek project
 • Groepsgrootte max. 30
 • Duur (tijd) Les 1: 60 minuten, les 2 en 3: 90 minuten
 • Locatie Op school
 • Kosten Per groep € 225 incl. materialen

In dit kunst en techniek project voor P.O. groep 3 t/m 8 staat het thema "licht" centraal. Aan de hand van proefjes en fotografie opdrachten verkennen de leerlingen in 3 lessen verschijnselen die met licht te maken hebben. Aan bod komen: licht en donker, licht en schaduw, en licht en kleur. De lessenserie sluit aan op SLO kerndoel 42 (Oriëntatie op jezelf en de wereld: Natuur en techniek) en kerndoelen 54 en 55 (Kunstzinnige oriëntatie). Over mij: Vanuit mijn achtergrond in de fotografie werk ik als docent kunst- en cultuureducatie. Ik ontwikkel en verzorg workshops en projecten digitale media, zoals fotografie, stopmotion, video en beeldbewerking. Ik combineer digitale media ook graag met andere beeldende disciplines. De lessen kunnen gekoppeld worden aan diverse thema's in het kader van vakoverstijgend werken.

Voor welke disciplines

 • Digitale media

Voor welke doelgroepen

 • PO
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Activiteiten

 • Lessenreeks
 • Project

Over Betty Zieltjens

Onder de naam Betty Zieltjens Kunst- en Cultuureducatie houd ik mij bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van workshops, projecten en leerlijnen voor het onderwijs en andere doelgroepen. Vanuit mijn achtergrond in de fotografie ligt de nadruk op werken met digitale media, zoals stopmotion, fotografie, video en beeldbewerking. Ik combineer digitale media ook graag met andere beeldende disciplines en technieken. Maatwerk staat voorop. Naast de uitgewerkte workshops en projecten is er de mogelijkheid om activiteiten te ontwikkelen die passen bij een vraag vanuit de school. Te denken valt aan lessen die aansluiten bij thema’s binnen de school, erfgoed, kunst en techniek of vakoverstijgende lessen. Ook CMK projecten en deskundigheidsbevordering behoren tot de mogelijkheden.

Betty Zieltjens

 • Mimosastraat 2A
 • 8013 SB Zwolle
 • 0646615803