×

Werkgroep Laaggeletterdheid

In Zwolle is er de werkgroep Laaggeletterdheid, bestaande uit alle instanties die betrokken zijn bij het leren van de Nederlandse taal. Daarin zitten vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle, Travers, Stadkamer, Sociaal Wijkteam, ROC Landstede, ROC Deltion. Samen met Taalpunt, Het Gilde en Vluchtelingenwerk werken zij aan een gemeenschappelijk plan, waarin alle betrokkenen verantwoordelijkheid dragen voor de aanpak van laaggeletterheid in Zwolle. Stichting Lezen en Schrijven neemt hieraan ook deel, zij verbindt en versterkt lokale programma’s.