×

Stadkamer heet alle Zwollenaren welkom
We merken dat veel mensen Stadkamer een warm hart toedragen en dat willen vertalen in een financiële bijdrage. We leggen u graag uit waarom dat voor alle partijen gunstig is.

Belangrijke voorziening
Stadkamer is voor veel Zwollenaren een vanzelfsprekende voorziening waar men komt om te lezen en te lenen, voor informatie, om te werken, activiteiten bij te wonen en om zelf actief aan de slag te gaan als  amateurkunstenaar.
We zijn een voor iedereen toegankelijke plek in de stad waar je welkom bent, inspiratie op kunt doen en mensen kunt ontmoeten. Maar ook een instelling die bijdraagt aan een goede taalontwikkeling en mediawijsheid, in en buiten het onderwijs. Specifiek voor scholen is daar sinds kort Cultuureducatie bijgekomen; ondersteuning en bemiddeling bij het realiseren van cultuur de klas. Iets wat enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.

Er kan zo veel meer
Budgetten staan steeds meer onder druk en ook Stadkamer moet alle zeilen bijzetten om de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van moderne media bij te houden. Daardoor blijft er soms te weinig tijd en geld over voor bijvoorbeeld een digitale werkruimte voor iedereen en extra aanbod en activiteiten voor kinderen en laaggeletterden.

Met uw steun
Met uw steun kunnen we een betere voorziening realiseren voor alle Zwollenaren. U draagt concreet bij aan de kennisontwikkeling en het culturele klimaat in de stad. En u kunt daar als bezoeker van Stadkamer zelf van profiteren. Schenken is fiscaal extra aantrekkelijk want Stadkamer beschikt over een zogenaamde culturele Anbi-status. Voor meer informatie over de fiscale voordelen voor particulieren en bedrijven, kijk hier.
Wij praten graag verder met u over ondersteuning van ons werk middels samenwerking of een schenking. U kunt ook direct schenken door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL46INGB0001882835 o.v.v. Een betere Stadkamer.
Wilt u meer weten over Stadkamer en haar werk, kijk dan op www.stadkamer.nl of neem contact op met Geert van der Wal, tel. 038 4257213.

Wat u verder moet weten
De medewerkers van Stadkamer vallen onder het beloningssysteem van de CAO Openbare Bibliotheken. Bestuursleden van Stadkamer ontvangen geen vacatiegelden. Voor verdere gegevens over Stadkamer verwijzen we naar de volgende links op deze website:
Contact: voor adresgegevens, Kamer van Koophandel-, BTW- en fiscaalnummer
Jaarverslag 2017: voor samenstelling Raad van Toezicht, financiële verantwoording en activiteitenoverzicht
Strategische visie 2016 en verder: voor missie/visie, toekomstrichting en factsheet