Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Zo ja, wat was dat dan?
+ (add)
Waarbij
1 = zeer ontevreden
10 = zeer tevreden