×

Privacy statement

Als relatie van Stadkamer laat je persoonlijke gegevens bij ons achter. We vertellen je graag wat wij daarmee doen. Heb je na het lezen van dit statement nog vragen, laat het ons dan weten via het contactformulier op onze website.

Alle gegevens die je bij ons achterlaat zijn veilig bij ons. We stellen ze niet beschikbaar aan derden, anders dan voor het doel waarvoor jij ze beschikbaar hebt gesteld. Maak je gebruik van internet-pc’s of kopieermachines of Wifi van Stadkamer, dan worden deze gegevens aan het eind van de dag verwijderd. In bepaalde gevallen werken we samen met andere partijen, je leest hieronder wanneer en waarom. Die partijen hebben hun eigen privacy beleid en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid, maar wij doen ons uiterste best om waterdichte afspraken te maken over jouw gegevens. Mocht je het gevoel hebben dat er iets niet goed gaat, laat het ons dan weten via het contactformulier op onze website.

Wat doen we met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens om verschillende redenen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van jouzelf ontvangen hebben, en gegevens die we zelf verzameld hebben, bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Hieronder een paar redenen:

 • Onze materialen aan je uitlenen Voor het uitlenen van materialen hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig, en natuurlijk de informatie over de materialen die je leent. Zo weten we waar onze eigendommen zijn en wanneer we ze weer terug kunnen verwachten. We kunnen je ook een bericht sturen als de materialen terug moeten, of je op de hoogte brengen over de status van je reservering. Zo’n bericht kunnen we sturen naar je telefoon, je email, je bibliotheekWiseApp of je huisadres.
 • Materialen uit een andere organisatie Als wij jouw reservering niet zelf hebben, kunnen we die aanvragen bij andere bibliotheken in Nederland, en dan geven we ook je contactgegevens door.
 • Andere diensten Om meer voor jou te kunnen betekenen, hebben we allerlei aanvullende diensten. Zo kun je bij voorbeeld CD’s, DVD’s, e-books lenen, en zelf van alles regelen via onze website. We werken hiervoor samen met andere organisaties. Als je gebruik maakt van onze aanvullende diensten geven we je gegevens door aan die andere organisaties.
 • Je persoonlijke account MijnBibliotheek Via MijnBibliotheek kom je bij jouw gegevens zoals wij die in ons bestand hebben staan. Je kunt die gegevens, met uitzondering van je adresgegevens, zelf wijzigen. Hier zie je ook je betaalgeschiedenis, je leengeschiedenis, de materialen die je gereserveerd hebt, en wat je nog in huis hebt. Ook kun je je interesses doorgeven. Je kunt bovendien toegang aanvragen tot gegevens van anderen, bij voorbeeld andere gezinsleden. Die toegang krijg je alleen als die ander jou machtigt.
 • Deelname aan BoekStart De gegevens die je via de waardebon aan ons beschikbaar stelt om gebruik te maken van het gratis lidmaatschap plus het BoekStart koffertje voor je baby, gebruiken wij uitsluitend om je baby aan te melden als lid van Stadkamer en om het BoekStart koffertje te kunnen verstrekken.
 • Automatische incasso Als je je contributie automatisch wilt betalen, gebruiken wij je bankgegevens om dit door de bank te laten regelen. Dit doen we alleen als je ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
 • Inzage gegevens door Frontoffice Je kunt met de medewerkers van Stadkamer bellen en mailen, en om je snel te kunnen helpen bij vragen, kijken we mee naar je gegevens. Heel soms maken we een aantekening die we even bewaren of gebruiken we je gegevens om contact met jou op te nemen.
 • Nieuwsbrieven Je kunt je aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Hiervoor gebruiken we ook je gegevens. Je kunt je ook altijd weer afmelden voor onze nieuwsbrieven.
 • Deelname activiteiten /  actie of prijsvragen Als je deel neemt aan een activiteit of een actie of prijsvraag, vragen wij om enkele persoonlijke gegevens. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend om je te informeren over de activiteit, over de actie of om de prijswinnaar(s) bekend te maken. Ook meten wij zo de respons op onze acties.
 • Verbetering van onze service We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken voor een klant- of marktonderzoek. Als je meedoet met Biebpanel, ons landelijke platform voor klantonderzoek, kun je vertrouwen op het privacy beleid van dat platform.
 • Herinneringen en aanmaningen We gebruiken je gegevens voor het versturen van een herinnering als er nog materialen bij je thuis zijn, of een factuur als je materialen niet meer terugbrengt. Zo nodig, geven we die gegevens uiteindelijk ook door aan onze deurwaarder.
 • Wettelijke verplichting Het kan zijn dat een overheidsinstantie zoals politie of justitie ons verplicht om gegevens van je door te geven. Dat doen we dan alleen als we dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer. De informatie is nodig voor het goed functioneren van een website. Cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van de Stadskamer zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je ons bezoekt, maar ook om te zorgen dat onze website goed werkt en je onze catalogus kunt raadplegen. Door cookies krijgen we informatie over jouw gebruik van onze diensten. Zo kunnen we onze diensten en onze website verbeteren. Als je de cookies uit wilt schakelen moet dit doen voor elke computer en elke afzonderlijke browser waarmee je onze website bezoekt.

Wijzigingen

Als we dit privacy statement wijzigen, zullen we dat duidelijk vermelden op onze website. We laten het dan ook weten via onze nieuwsbrief, als je je daarvoor hebt aangemeld.

Onderwijs, educatie en maatschappelijke participatie

Voor onderwijs, educatie en maatschappelijke participatie verzamelen we gegevens van personen en organisaties zoals scholen, cultuuraanbieders, kinderopvang, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. Al deze gegevens zijn veilig bij ons. We stellen ze niet beschikbaar aan derden, anders dan voor het doel waarvoor jij ze beschikbaar hebt gesteld.

In bepaalde gevallen werken we samen met andere partijen. Die partijen hebben hun eigen privacy beleid en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid, maar wij doen ons uiterste best om waterdichte afspraken te maken over jouw gegevens. Mocht je het gevoel hebben dat er iets niet goed gaat, laat het ons dan weten via het contactformulier op onze website.

Wat doen we met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens om verschillende redenen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van jouzelf ontvangen hebben.

 • Deelname aan het Fonds Cultuureducatie Zwolle door scholen. We gebruiken de gegevens van directies, cultuurcoördinatoren en vakdocenten voor de organisatorische, administratieve en financiële afhandeling van de middelen die vanuit het Fonds Cultuureducatie Zwolle beschikbaar zijn voor scholen PO, (V)SO en VO.
 • Aanvragen aan het Fonds Buurtcultuur en Amateurkunst. De gegevens die je aan ons verstrekt bij je aanvraag bij één van deze fondsen gebruiken we uitsluitend om je aanvraag te behandelen/beoordelen en voor de financiële en inhoudelijke afwikkeling als je subsidieaanvraag gehonoreerd is.
 • Vermelding cultuuraanbod vrije tijd op de Kunst- & Cultuurwijzer. De gegevens die je beschikbaar stelt voor de Kunst- & Cultuurwijzer gebruiken we uitsluitend voor het openbaar tonen op de website van Stadkamer van (verwijzingen naar) jouw cultuuraanbod in de vrije tijd dat jij op één of meerdere Zwolse locaties aanbiedt. Via een inlog kun je deze gegevens zelf wijzigen.
 • Vermelding cultuuraanbod onderwijs op de website. De gegevens die je beschikbaar stelt voor de het onderwijsaanbod gebruiken we uitsluitend voor het openbaar tonen op de website van Stadkamer van jouw cultuuraanbod voor het onderwijs. Via een inlog kun je deze gegevens zelf wijzigen.
 • Deelname aan De Bibliotheek op school. Als je school meedoet met Bibliotheek op school legt de school de gegevens van leerlingen vast in SchoolWise. Stadkamer zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.
 • Vrijwilliger bij de VoorleesExpress. De gegevens die je beschikbaar stel via de Web App van Stichting de VoorleesExpress gebruiken wij uitsluitend om je te informeren over je inzet als vrijwilliger bij de VoorleesExpress Zwolle.
 • Deelnemer en/of vrijwilliger bij het Taalpunt. Als je als deelnemer of vrijwilliger deelneemt aan activiteiten van het Taalpunt, gebruiken we je gegevens uitsluitend om je te informeren over deze activiteiten. Daarnaast verzamelt het Taalpunt een aantal gegevens van deelnemers die geanonimiseerd/niet herleidbaar naar personen, worden gebruikt voor landelijke statistische doeleinden.
 • Verzorgen van activiteiten in de programmering De gegevens die je aan ons verstrekt als je een activiteit bij Stadkamer of voor Stadkamer verzorgt, gebruiken we uitsluitend voor de organisatorische, inhoudelijke en financiële afhandeling van de activiteit.
 • Nieuwsbrieven Je kunt je aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Hiervoor gebruiken we ook je gegevens. Je kunt je ook altijd weer afmelden voor onze nieuwsbrieven.