Pilots

Pilots cultuureducatie en digitale geletterdheid

Wat gebeurt er als doelen van digitale geletterdheid en cultuureducatie hand in hand gaan in het onderwijs? Dat willen we onderzoeken samen met scholen en cultuuraanbieders! Komend schooljaar organiseren we pilots waarmee je als school en cultuuraanbieder samen dit praktijkonderzoek aangaat.

Binnen de pilots ontwikkelen cultuuraanbieders in samenwerking met basisscholen nieuwe lessen/projecten waarin de leerlingen werken aan leerdoelen van Kunstzinnige Oriëntatie én leerdoelen op gebied van Digitale geletterdheid. Het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van hogeschool Windesheim kijkt mee en helpt cultuuraanbieders en leerkrachten de inzichten die er zijn op gebied van digitale geletterdheid toe te passen in dit lesaanbod.

Aanmelden kan tot en met 26 mei! Scroll naar beneden voor het aanmeldformulier.

De pilots zijn bedoeld om ruimte te geven aan experiment; om te kunnen leren en ontdekken. Niet alleen de producten die ontwikkeld worden zijn waardevol maar juist ook het proces en de inzichten van de deelnemers. De pilots worden onderzocht door het lectoraat.

Stadkamer wil graag de inzichten en resultaten presenteren via de kanalen van Stadkamer opdat het zichtbaar is voor de Zwolse scholen. Waar het resultaat cultuuraanbod betreft blijft dit eigendom van de ontwikkelaar.

Werkwijze
Stadkamer ondersteunt in het verbinden van scholen en aanbieders die mooi op elkaar aansluiten en begeleidt hen in de planvorming. In samenwerking met Windesheim lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT wordt een kennisbijeenkomst aangeboden en krijgt iedere pilot evidence-based feedback. Gedurende de pilots voert het lectoraat een onderzoek uit naar de effecten van de verbinding van cultuureducatie met digitale geletterdheid.

Stadkamer financiert ook de ontwikkelkosten van de co-creatie, de school betaalt voor de uitvoering van het eindproduct. Bijvoorbeeld vanuit het schoolbudget in Fonds cultuureducatie Zwolle. 

Periode
Voorbereiding: mei/juni 2023. Onderdelen:

Uitvoering: schooljaar 2023/2024 (september t/m april). Onderdelen: 

Inhoudelijke voorwaarden

 1. Ontwikkelen van lessen/projecten waarin de leerlingen werken aan leerdoelen van Kunstzinnige Oriëntatie én leerdoelen op gebied van Digitale geletterdheid.
 2. In de lessen is er (in zelf te bepalen mate en vorm) ruimte voor het creatieve proces van de leerling.
 3. Het denkproces van de leerling staat centraal.

Overige voorwaarden

 1. De betrokken cultuuraanbieder wil zichzelf ontwikkelen op het gebied van digitale geletterdheid.
 2. De betrokken cultuuraanbieder heeft ervaring met werken in het onderwijs.
 3. De cultuuraanbieder werkt alleen of in duo met een Zwolse school.
 4. De cultuuraanbieder en de school maken samen een kort projectplan (o.a. doel, plan van aanpak, taakverdeling, tijdspad).
 5. Onderdeel van het plan is een begroting, gebaseerd op € 65 p/u excl. BTW.
 6. De school betaalt voor de uitvoering van de lessen/projecten, de bijdrage vanuit Stadkamer is bestemd voor de kennisdeling en ontwikkelkosten.
 7. De school neemt deel met minimaal twee leerkrachten.
 8. De directeur van de school heeft een ambitie voor digitale geletterdheid in het curriculum of wil die nader ontwikkelen.
 9. De pilot is een project met een tijdelijk karakter. De vorm is vrij (aantal lessen, 2 of meer groepen).
 10. De ontwikkelde lessen vinden onder schooltijd plaats.
 11. Deelnemers aan de pilots zijn bereid mee te werken aan het onderzoek vanuit Windesheim lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT.

 

Aanmelden pilots cultuureducatie en digitale geletterdheid

Meld je hier aan voor de pilots cultuureducatie en digitale geletterdheid

Kijk ook eens naar