13 februari 2023

Compleet lespakket Tweede Wereldoorlog

Compleet lespakket Tweede Wereldoorlog

Zes Zwolse erfgoedpartijen bundelen lesaanbod over Tweede Wereldoorlog in Zwolle tot compleet en geïntegreerd lespakket  voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. 

Op initiatief van Stadsmuseum ANNO is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een bundeling van al het lesaanbod op het gebied van de Tweede Wereldoorlog in Zwolle. Het resultaat is een interactieve kaart met bijbehorende lesbrieven waarin per thema een aantal uitgewerkte lessen te vinden zijn. Daarnaast worden volop suggesties gedaan voor bijpassende rijke teksten, excursies, wijkwandelingen en opdrachten met de focus op omgevingsgericht onderwijs en burgerschap.  
 
De kaart is geheel zelfstandig door de leerkrachten en leerlingen te gebruiken. Op verzoek kunnen gastdocenten – passend bij een thema – worden uitgenodigd.  

 
Deelnemende partijen: 
- Museum ANNO  
- Het Oversticht 
- Stichting Judaica 
- Stadkamer 
- Toos Ligtenberg en Peter Vader (vrijheidswandeling) 
- Stadwandelingen Zwolle 
 

Het nieuwe WOII pakket bestaat uit een kaartsysteem met bijbehorende lesbrieven per thema.  
 
Dit kaartsysteem: 

  • laat leerlingen kennismaken met de verschillende facetten van WOII  
    (bezetting, jodenvervolging, verzet, bevrijding enz.) 
  • is daarmee lesstofvervangend 
  • geeft leerkrachten inzicht in, en inhoudelijke kennis over Zwolse personen, locaties, straten en gebouwen waaraan verhalen en/of (nog) zichtbare sporen uit het verleden zijn gekoppeld (kennisvermeerdering bij leerkrachten om lessen te optimaliseren) 
  • maakt omgevingsgericht onderwijs mogelijk  
  • omvat meerdere rijke teksten gekoppeld aan de verschillende thema’s en wijkgerelateerde onderwerpen. Al deze teksten worden getoetst en aangeleverd door o.a. adviseurs van Stadkamer. Het lesaanbod over de Tweede Wereldoorlog in Zwolle biedt daarmee dus ook volop kansen voor leesbevordering. 

Het lesaanbod is vanaf half maart 2023 beschikbaar voor alle basisscholen in Zwolle. Interesse? Vraag via Stadsmuseum ANNO een inlog aan om toegang te krijgen tot de interactieve kaart en de bijbehorende lesbrieven. Stuur een mail aan b.vanderveen@anno.nl of bel met 06- 51 60 00 97 (Bernadet van der Veen, educatief bouwer). 
 

Bekijk meer nieuws