Terug naar overzicht

Nieuws

Tips van De Fanfarecoach voor iedere vereniging

BuurtCultuur & Amateurkunst

6 oktober 2017

Tijdens de Denktanksessie Amateurkunst op donderdag 28 september jl., gaf De Fanfarecoach, in de persoon van Thijs Hazeleger een presentatie over het toekomstbestendig maken en houden van de vereniging.

De rol van Thijs Hazeleger als ‘fanfarecoach’ is ontstaan naar aanleiding van Fanfare 2.0, een project van het Zuilens Fanfare Corps waar hij artistiek leider is en euphonium speelt.
In 2008 begon de fanfare met een onderzoek naar de vernieuwing van de vereniging. Met meer dan 100 jaar geschiedenis was het een uitdaging om een balans te vinden tussen traditie en experiment, maar dankzij de inzet van diverse professionals en de betrokkenheid van de leden is dit goed gelukt. Inmiddels is het ZFC weer een bruisende club met veel jonge muzikanten.

Vanuit zijn eigen ervaring en betrokkenheid bij Fanfare 2.0, gaf Thijs Hazeleger de deelnemers van de Denktanksessie Amateurkunst de onderstaande tips en aanbevelingen voor het toekomstbestendig maken en houden van de vereniging.
 
1. Samenwerking: toon als vereniging de bereidheid tot samenwerking en over
     ‘eigen grenzen’ heen te willen kijken.

2. Projectmatig werken: niet alle (jonge) leden hebben zin om zich voor gedurende 
    langere periode te verbinden aan een vereniging. Zorg ervoor dat aan een
    project een duidelijke eindtijd zit, zodat deelnemers van te voren duidelijk
    hebben waarvoor en voor hoelang ze zich ergens aan verbinden.

3. Enthousiasme en plezier: probeer je leden enthousiast te houden. Hoe? 
    Onder meer door momenten te creëren waarop men informeel met elkaar
    kan praten en elkaar beter kan leren kennen, bijvoorbeeld door middel van
    gezamenlijke lunches of borrels. Dit stimuleert betrokkenheid, óók onder
    tijdelijke leden. Of investeer in een teamtraining.

4. Financiën: maak als vereniging een afweging voordat je daadwerkelijk subsidie
    aanvraagt. Staat de mate van inzet, tijd en energie in verhouding met het aan te 
    vragen bedrag? Zijn er ook andere inkomstenbronnen nodig?
    Bijdragen kunnen ook ‘in natura’ zijn in plaats van alleen financieel.
    Als je subsidie aan wilt vragen, kies dan de juiste fondsen en kijk goed naar de
    criteria. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een traject Jij maakt het mee
    waarbij je als aanvrager begeleid wordt door een coach.

5. Vernieuwing: wees niet bang voor verandering, durf te experimenteren èn fouten
     te maken. Dán kom je er achter wat wel en niet bij de vereniging past.
     Houd vast aan de basis van je vereniging: het waarom van jullie bestaan, 
     wat jullie sterke punten zijn en waar jullie voor staan, maar probeer vandaar uit
     óók nieuwe dingen uit.

     Een mooi voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing is dat bij een bepaalde
     vereniging alle organiserende taken bij de bestuursleden zijn weggehaald.
     Vervolgens zijn alle taken, van de vereniging, hoe klein ook, vertaald op kaarten
     met een relevante afbeelding waarbij vervolgens alle leden zelf hun eigen
     kaart (lees: taak) mochten kiezen. Het ging hier om een kleine afgebakende
     taak met een eigen taakverantwoordelijkheid en die voor een bepaalde
     periode kon worden gekozen.
     Wat hierbij onder meer naar voren kwam, was dat sommige kaarten ‘overbleven’
     waardoor een bepaalde taak niet werd opgepakt. Uiteindelijk werd dit door
     bepaalde leden als een gemis ervaren en werd deze taak alsnog zelf door de
     leden ingevuld.
     Kenmerkend aan dit verhaal is dat je als vereniging sámen verantwoordelijk
     bent voor het reilen en zeilen hiervan en dat door deze aanpak ieder lid zich
     (uiteindelijk) ook verantwoordelijk voelt om de vereniging draaiende te houden.
 

Tips van De Fanfarecoach voor iedere vereniging

Meer nieuws

Lekker lang lenen in de zomer

Stadkamer, Bibliotheek

10 juli 2018

Een zomerlang lekker lang lenen? Het kan bij Stadkamer!

Lees hier meer over

Migratie is onvermijdelijk

Bibliotheek

04 juli 2018

Expositie 2 t/m 20 augustus Migratie is onvermijdelijk, noodzakelijk en wenselijk. Met deze boodschap laat de Internationale Organisatie voor...

Lees hier meer over
Terug naar overzicht