×
Terug naar overzicht

Nieuws

Terugblik Denktanksessie Amateurkunst

BuurtCultuur & Amateurkunst

6 oktober 2017

Hoe kan de Zwolse amateurkunst zich goed voorbereiden op de toekomst? Die vraag stond centraal tijdens de Denktanksessie van Stadkamer op donderdag 28 september jl. Deze bijeenkomst voor alle amateurkunstverenigingen en amateurkunstenaars in Zwolle vond plaats in het sfeervolle theater van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting aan de Floresstraat.

Doel
Amateurkunstverenigingen en individuele amateurkunstenaars zien de laatste jaren nogal wat uitdagingen op zich af komen zoals teruglopende ledenaantallen en lagere subsidies. Het doel van de bijeenkomst was dat alle aanwezigen met goede ideeën en concrete actiepunten naar huis zouden gaan om direct zelf aan de slag te kunnen, maar ook om te leren van elkáár. Bovendien was er aandacht voor de rol van Stadkamer als ondersteuner voor het amateurkunstveld.

Informeren
De avond ging plenair van start met een presentatie van Esther de Boer van Stichting Dubbelgreep, initiatiefnemer van het project ‘Kerst speel je samen’ dat onlangs een bijdrage heeft ontvangen uit het Fonds Amateurkunst. Dit laagdrempelige muzikale project dat op 17 december aanstaande plaatsvindt in de Grote Kerk in Zwolle, is een lichtend voorbeeld van de meerwaarde van samenwerking waarmee men een nieuw publiek en nieuwe financiering heeft weten te vinden.

Tips voor een toekomstbestendige vereniging
De Fanfarecoach, in de persoon van Thijs Hazeleger hield vervolgens een presentatie over het toekomstbestendig maken en houden van de vereniging.  
Zijn rol als ‘fanfarecoach’ is ontstaan naar aanleiding van Fanfare 2.0, een project van het Zuilens Fanfare Corps waar hij artistiek leider is en euphonium speelt. In 2008 begon de fanfare met een onderzoek naar de vernieuwing van de vereniging. Met meer dan 100 jaar geschiedenis was het een uitdaging om een balans te vinden tussen traditie en experiment, maar dankzij de inzet van diverse professionals en de betrokkenheid van de leden is dit goed gelukt. Inmiddels is het ZFC weer een bruisende club met veel jonge muzikanten. Vanuit zijn eigen ervaring en betrokkenheid bij Fanfare 2.0, gaf Thijs de aanwezigen tips en aanbevelingen om als vereniging toekomstbestendig te blijven.

Samen aan de slag
In de interactieve werksessie die volgde, werd in twee verschillende groepen met elkaar van gedachten gewisseld over belangrijke thema’s voor amateurkunstenaars, zoals ledenwerving, financiering en vernieuwing. Gezien de diversiteit van de aanwezigen deed men over en weer tips op en ontstonden er spontaan ideeën tot samenwerking.

Afronding avond en Mix & Match-stimuleringsregeling
De avond werd gezamenlijk afgesloten met een korte terugkoppeling van de werksessie waarvoor Fanfarecoach Thijs Hazeleger zijn oor ten luister had gelegd bij beide groepen. Hierbij werd bovendien de koppeling gemaakt naar de mogelijke rol van Stadkamer: immers wat het ‘veld’ inbrengt kan voor Stadkamer als een opdracht voor de komende jaren fungeren.

Tenslotte werd aandacht besteed aan de nieuwe Mix & Match-stimuleringsregeling van Stadkamer. Een regeling ter inspiratie voor nieuwe samenwerkingen binnen de Zwolse amateurkunst. Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.


 

Terugblik Denktanksessie Amateurkunst

Meer nieuws

Expositie Sietze Groenewold

Bibliotheek

17 januari 2020

Tekenen is vastleggen, een afdruk van gedachten achterlaten. Een diepere wens om de tijdelijkheid van momenten en de vergetelheid van vervlogen...

Lees hier meer over

Komt jouw idee in aanmerking voor het Buurtcultuurfonds?

Stadkamer, BuurtCultuur & Amateurkunst

08 januari 2020

Er is vanaf vandaag en snelle manier om te zien of je in aanmerking komt voor subsidie uit het Buurtcultuurfonds.

Lees hier meer over
Terug naar overzicht