Terug naar overzicht

Nieuws

Fonds amateurkunst

BuurtCultuur & Amateurkunst

22 november 2018

De laatste aanvraagronde van het fonds amateurkunst voor 2018 sluit 1 december. Stuur je aanvraag deze week nog in!

Het afgelopen jaar zijn er al vele mooie projecten tot stand gekomen met een bijdrage van het Fonds Amateurkunst.

Het Korenfestival Lauridsen in het Dominicanenklooster (2 en 3 november), de voorstelling Zeven Zonden van sportacrobatiek Zwolle (24 november) en Alles Stroomt!, een naschools cultureel aanbod voor kinderen, voortgekomen vanuit een samenwerking van zes basisscholen in de wijk Aalanden (voorjaar 2019). Stuk voor stuk bijzondere projecten die we van harte ondersteunen omdat ze waardevol zijn voor het amateurkunstveld in Zwolle. Ieder op hun eigen manier, door bijvoorbeeld bijzondere crossovers tussen sport en theater, muziekverenigingen die de handen ineens slaan bij de organisatie van masterclasses en een voorstelling. Of door op wijkniveau de verbinding aan te gaan tussen binnenschoolse- en naschoolse cultuureducatie. En het goede nieuws is: het Fonds Amateurkunst gaat door! Ook in 2019 zijn er weer vier aanvraagrondes.

 

Voor advies of vragen kun je terecht bij Sanne Gras of Freek van der Heide.

Fonds amateurkunst

Meer nieuws

Boekenweek

Bibliotheek

22 februari 2019

De moeder, de vrouw

Lees hier meer over

Nieuws vanuit de VO-raad

Cultuureducatie

19 februari 2019

De VO-raad zoekt schoolleiders in onderzoek naar co-creatie. Verder is er weer subsidie beschikbaar voor het versterken van cultuureducatie...

Lees hier meer over
Terug naar overzicht