Media- & taaleducatie

Voor alle onderwijsinstellingen biedt Stadkamer de instellingspas. Dit houdt het volgende in:

  • € 80,- per jaar
  • Een jaar materialen lenen
  • De mogelijkheid voor een pas per groep (geen extra kosten)
  • Maximaal dertig stuks
  • Uitleentermijn acht weken*
  • Maximaal twee keer verlengen**
  • Gratis reserveren
  • Gratis internet
  • Inclusief e-books, volgens de landelijke voorwaarden
  • Gratis gastlenen in Nederland


* Uitleentermijn cd’s Muziekweb is drie weken en deze termijn is niet verlengbaar. Uitleentermijn van dvd’s, games en luisterboeken buiten Overijssel is één week.

** Maximaal twee keer verlengen via website, na inleveren eventueel opnieuw te lenen mits er geen reservering op staat. Verlengingsperiode gaat direct in op de datum dat je verlengt. Geleende materialen van bibliotheken buiten Overijssel kunnen alleen met toestemming van die bibliotheek aan de balie één keer verlengd worden.

Bekijk de overige tarieven

Interesse? Neem contact op via een van onze vestigingen