Media- & taaleducatie

Media- en Taaleducatie

Leesplezier vormt de basis voor een leven lang leren. Hoe zorgen we dat kinderen meer plezier krijgen in lezen en taalvaardiger worden? Het antwoord ligt onder andere in een taalrijke omgeving en tijd voor lezen. Stadkamer wil samen met het onderwijs en andere partners de taalachterstand terugdringen en laaggeletterdheid voorkomen. Kijk hiervoor ook bij Taalpunt.

Daarnaast draagt Stadkamer bij aan de ontwikkeling van informatie- en mediavaardigheden van Zwolse burgers: vaardigheden die nodig zijn om te kunnen deelnemen aan de digitale mediamaatschappij.