×

Media- & taaleducatie

Programma doorgaande leeslijn 0-18 jaar

Met het programma ‘Alle Zwolse kinderen lezen’ wil Stadkamer dat alle kinderen van 0 tot 18 jaar op de (voor)scholen in Zwolle plezier in lezen hebben. Want plezier in lezen doet lezen. En als je meer gaat lezen, word je er beter in en dat is de sleutel tot geletterdheid! 

Als we kijken naar de situatie in Zwolle telt onze stad circa 10.000 laaggeletterden. Hierbij gaat het in ongeveer 65% van de gevallen om autochtone Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar. Jaarlijks verlaat 25% van de leerlingen de basisschool met een taalachterstand van 2 tot 2,5 jaar. Een achterstand die in de latere schoolloopbaan niet ingehaald kan worden. In veel gevallen resulteert dit in laaggeletterdheid.

Gemeente Zwolle subsidieert het programma in het kader van de preventie van laaggeletterdheid t/m 2019 voor de doelgroep 0 tot 12 jaar en heeft daarbij de intentie uitgesproken het programma structureel te maken vanaf 2020. Vanaf januari 2018 doen elf Zwolse basisscholen en voorschoolse instellingen mee. Met een subsidie van de provincie Overijssel in het kader van ‘Taal Werkt’ nemen drie VO/MBO-scholen in Zwolle vanaf september 2018 deel aan het programma Alle Zwolse kinderen lezen.

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen meer plezier krijgen in lezen en taalvaardiger worden? Immers, plezier in lezen leidt tot lezen, dwang tot lezen werkt averechts, aldus Anneke Smits en Erna van Koeven van Hogeschool Windesheim in hun blog ‘Laaggeletterdheid en schoolsucces’. Het antwoord ligt onder andere in een taalrijke leeromgeving, tijd voor (samen) lezen en aandacht geven aan het lezen op school en in de vrije tijd, de zogenaamde basisprincipes van goed (voor)leesonderwijs.

Wil je meer weten over Alle Zwolse Kinderen Lezen? Neem dan contact met ons op.