Media- & taaleducatie

Samen lezen is leuk en gezellig! Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. De rol van ouders in de schoolontwikkeling van hun kinderen is onmisbaar. Het leesbevorderingsproject de VoorleesExpress Zwolle kan ouders hierbij ondersteuning en advies bieden.
 

Wat is de VoorleesExpress?
De VoorleesExpress is een project waarbij vrijwilligers het voorleesritueel vormgeven bij gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar. Zo vergroten zij het leesplezier en stimuleren ze de taalontwikkeling van de kinderen. Op initiatief van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken wordt de VoorleesExpress uitgerold over Overijssel.

Ieder deelnemend gezin wordt gekoppeld aan een vrijwilliger die twintig keer een uur per week bij het gezin thuis komt voorlezen. In dit uur geeft de voorlezer samen met de ouders het voorleesritueel vorm en krijgen ouders handvatten om zelf het taalaanbod in huis te verrijken en zo de taalontwikkeling van hun kinderen te blijven stimuleren. Het plezier staat hierbij centraal: samen lezen is leuk en gezellig!

De VoorleesExpress is als erkende interventie opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

Twee keer per jaar start er een voorleesseizoen van de VoorleesExpress Zwolle. De VoorleesExpress is een beproefde, laagdrempelige en effectieve methode om ouders te activeren in de taalontwikkeling van de kinderen. Hierbij willen we graag samenwerken met voorschoolse instellingen, basisonderwijs, logopedie, GGD en welzijn.

Verbinding thuis en school
Veel kinderen starten het basisonderwijs al met een taalachterstand. De rol van ouders in de schoolontwikkeling van hun kinderen is onmisbaar. Om taalachterstanden te voorkomen en tegen te gaan bij jonge kinderen moet er passend en taalstimulerend schools aanbod van hoge kwaliteit worden gerealiseerd. Daarbij is het belangrijk dat de ouders de ontwikkeling van hun kinderen actief ondersteunen en dat de professionals optimaal zijn toegerust.

Samenwerken met onderwijs
Stadkamer en welzijn- en onderwijsinstellingen kunnen veel voor elkaar betekenen! Zo kunnen wij het leesplezier en de taalvaardigheid van leerlingen helpen bevorderen en de ouders handvatten geven om de taalontwikkeling van hun kinderen te blíjven stimuleren. De instellingen kennen de gezinnen goed, dus daarmee kunnen zij ons helpen de gezinnen zorgvuldig te selecteren voor deelname aan het project. Met deze informatie kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van het gezin en de adviezen van de school.

Gezocht: voorleescoördinatoren en voorlezers!

  • De coördinator begeleidt (circa vijf) voorlezers en gezinnen gedurende één voorleesseizoen. Andere taken van de coördinator zijn het begeleiden van voorlezersbijeenkomsten, het afleggen van gezinsbezoeken, het schrijven van verslagen en regelmatig communiceren met de projectleiding. Gemiddelde ureninzet is circa zestig uur per voorleesseizoen. De meeste activiteiten vinden ’s avonds plaats en drukkere perioden worden afgewisseld met rustigere periodes.
  • De voorlezer wordt gekoppeld aan een gezin en komt twintig weken lang een uur per week bij het gezin thuis voorlezen.


Meedoen / aanmelden als vrijwilliger / meer informatie

Willen jullie meedoen aan de VoorleesExpress? Dan komen we graag eens langs om meer te vertellen over de VoorleesExpress en om te overleggen hoe we goed kunnen samenwerken. Heb je vragen of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Neem ook dan contact met ons op.
Meer informatie vind je op www.voorleesexpress.nl.

Meld een gezin aan

Contactpersoon:
Sunja Boegschoten, adviseur Media- en taaleducatie VVE
06-38 59 38 05

Neem per e-mail contact op