Media- & taaleducatie

Wil je het leesplezier bij leerlingen bevorderen? En wil je in samenwerking met het schoolbestuur jouw school omvormen tot de ideale lees- en mediaomgeving? Dan is de Bibliotheek op school een goed idee!

De Bibliotheek op school bevordert niet alleen het leesplezier, het stimuleert ook de taalontwikkeling en de informatie- en mediavaardigheden. Het is een landelijk project, waarbij in samenwerking met de school een schoolbibliotheek wordt neergezet. Daarbij hoort een lees- en mediaplan, zodat de school op strategische wijze en stapsgewijs omgebouwd wordt tot een ideale lees- en mediaomgeving.

Veel scholen in Zwolle maken al gebruik van de aanpak de Bibliotheek op school. Eén of meer leerkrachten wordt/worden opgeleid tot leescoördinator door deel te nemen aan de cursus Open Boek. De adviseur van Stadkamer maakt samen met de leescoördinatoren van de school de leesplannen.

De Bibliotheek op school in een notendop:

 • Structurele samenwerking van school, bibliotheek en gemeente;
 • Gericht op aantoonbare verbetering van lezen, taal, informatie- en mediavaardigheid van leerlingen;
 • Jaarlijks lees- en mediaplan met doelen en activiteiten vormt het operationele uitgangspunt;
 • Structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid (ingeroosterd);
 • Goede doelgroepgerichte collectie boeken en materialen per leerling;
 • Alle leerlingen en leerkrachten lid van de bibliotheek;
 • Materialen beschikbaar voor op school en thuis;
 • Minimaal 50 procent van de collectie is fysiek in de school aanwezig en direct uitleenbaar;
 • Overige deel van collectie is ook fysiek aanwezig of wordt gereserveerd via de digitale Bibliotheek op School;
 • Goede samenwerking tussen kundige en opgeleide leescoördinator (school) en leesconsulent (bibliotheek);
 • Goede samenwerking tussen kundige en opgeleide mediacoaches van school en bibliotheek;
 • Resultaten worden gemonitord en bijgestuurd
   

Meer informatie over de Bibliotheek op school is te vinden op www.debibliotheekopschool.nl.

Contactpersoon:
Sandra Timmer, adviseur Media- en taaleducatie PO
M 06 23 77 45 91

Neem per e-mail contact op