×

Media- & taaleducatie

Wat is de VoorleesExpress?
De VoorleesExpress introduceert het voorleesritueel in taalarme/laaggeletterde gezinnen. De vrijwilliger komt een half jaar lang, wekelijks een uurtje bij het gezin thuis om voor te lezen aan de kinderen (2 t/m 8 jaar). Zij betrekt de ouders en geeft hen de handvatten om zelf voor te lezen en (bibliotheek)boeken in huis te halen.
 

Verbinding tussen school en thuis
Veel kinderen starten het basisonderwijs al met een taalachterstand. De rol van ouders in de schoolontwikkeling van hun kinderen is onmisbaar. Om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en tegen te gaan, moet er passend en taal stimulerend schools aanbod van hoge kwaliteit worden gerealiseerd. Daarbij is het belangrijk dat de ouders de ontwikkeling van hun kinderen actief ondersteunen en dat de professionals optimaal zijn toegerust.


Samenwerken
We kunnen veel voor elkaar betekenen. Zo kunnen wij het leesplezier en de taalvaardigheid van de leerlingen helpen bevorderen en de ouders handvatten geven om de taalontwikkeling van hun kinderen te blijven stimuleren. Met jullie zicht op het leesklimaat bij de gezinnen thuis, kunnen jullie ons helpen om zorgvuldig gezinnen te selecteren voor deelname aan het project. Met deze informatie kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van het gezin en de adviezen van de school.

Wil je meedoen aan de VoorleesExpress? We komen graag langs om meer te vertellen over de VoorleesExpress en een goede samenwerking af te stemmen. Neem contact met ons op.
 

Gezin aanmelden? Inschrijfformulier VoorleesExpress.
Vrijwilliger worden? Klik hier voor meer informatie.