×

Media- & taaleducatie

Wat is de Nederlandse Kinderjury?
Enthousiaste leraren die zelf graag lezen geven effectiever en motiverender leesonderwijs. Meedoen aan de Nederlandse Kinderjury verhoogt het leesplezier van leerlingen én dat van de leerkracht zelf.

Samen met de klas verkent de leerkracht het boekenaanbod van het voorgaande jaar en worden er ongetwijfeld nieuwe boeken ontdekt die de moeite waard zijn. Zo zijn er altijd leuke boeken om met de klas over te praten.

De schoolbibliotheek en boekenkennis blijven up to date en in de klas is er niet alleen resultaat in termen van leeskilometers en leesmotivatie, maar ook op het vlak van technisch en begrijpend lezen. Meedoen aan de Nederlandse Kinderjury werkt!
 

Deelnemen
Iedereen tussen de 6 en 12 jaar kan deelnemen aan de jury. Alle kinderen die hun stem uitbrengen, vormen samen de Nederlandse Kinderjury 2019.

Kinderen stemmen op hun favoriete boek; alle stemmen samen besluiten welke boeken uit 2018 de prijs winnen. Er zijn twee leeftijdsgroepen, die elk hun eigen winnaar kiezen:

  • 6 t/m 9 jaar (groep 3 t/m 5)
  • 10 t/m 12 jaar (groep 6 t/m 8)

Kinderen in de categorie 10 t/m 12 jaar mogen natuurlijk ook stemmen op een boek voor jongere lezers – en andersom.