Media- & taaleducatie

De leescoördinator: deskundige in het leesonderwijs

Jaarlijks wordt in Stadkamer de cursus Open Boek gegeven die opleidt tot leescoördinator. Een leescoördinator is de aanjager van leesbevordering binnen een school. Hij of zij draagt zorg voor de basis van een succesvolle leesbevordering, zodat alle leerlingen met plezier lezen en daardoor betere leesresultaten behalen.

Tijdens de cursus leer je een visie op lezen te ontwikkelen, een jaarplan op te stellen en krijg je mogelijkheden aangereikt om je team te inspireren.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en je ontvangt een landelijk erkend certificaat van St. Kunst van Lezen. De cursus is met 40 registeruren (RU) opgenomen in registerleraar.nl.

Informatie en aanmelden cursus Open Boek 2018