Travers Welzijn

Travers werkt aan leefbare buurten en vitale, veilige wijken. Als maatschappelijke onderneming staat Travers dichtbij de mensen. De organisatie maakt verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, welzijnswerk, cultuur, sport en zorg. Travers verbindt mensen en vergroot, met haar activiteiten, de kracht van het samenleven binnen de wijken. Doomijn, Travers Welzijn, ZwolleDoet! en Hedon geven elk op hun eigen wijze invulling aan deze missie; samen vormen zij Travers.

Travers Welzijn is een belangrijke partner als het gaat om het signaleren en bereiken van kinderen en ouders met als doel de taal- en leesontwikkeling te stimuleren en ondersteunen. Met deze integrale en domein-overstijgende samenwerking trachten we, naast het bestaande aanbod en als onderdeel van het programma Alle Zwolse Kinderen Lezen, een betere aansluiting te vinden bij de gezinnen die nu nog niet worden bereikt.

Vanuit de actieve samenwerking zetten we in op het delen van kennis, expertise en ervaringen en het gezamenlijk vergroten van ouderbetrokkenheid. Dit laatste doen we door elkaar op te zoeken bij het opzetten van verschillende activiteiten.

Het continueren van deze samenwerking is van groot belang, omdat er nog volop kansen liggen, waaronder;

  • Het versterken en vergroten van inhoudelijke kennis en expertise professionals
  • Het opzetten van informele kleinschalige netwerken in buurten/wijken.
  • Toerusten en informeren van vrijwillige taalcoaches m.b.t. kennis, vaardigheden en praktische handreikingen.
  • Verbeteren toeleiding vanuit verschillende organisaties naar bestaande (ouder-kind) programma’s.
  • Bereiken van laagtaalvaardige kinderen en hun ouders (NT1)