OBS De Oosterenk

Visie school
Elke leerling verlaat de school minimaal functioneel geletterd. We streven naar een 2f niveau voor alle leerlingen. We werken aan een samenhangend beleid en extra investeringen in leesonderwijs, leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid. Alle kinderen lezen voor 100% met plezier.
De ambitie van onze school is om de kinderen te ontwikkelen tot gemotiveerde lezers die uitgedaagd worden om veel verschillende boeken en teksten te lezen. Lezen van teksten staan centraal en is het middelpunt van de les. De kinderen lezen graag en lezen met plezier. De kinderen, ouders en omgeving worden daarbij betrokken.

We hebben 2 boekenruilkastjes in de school. Een kastje in de onderbouw en een kastje in de bovenbouw. De kinderen mogen een boekje uit het kastje halen en mee naar huis nemen en houden om lekker te lezen. Voor elke boekje wat mee wordt genomen moet wel een  boek  van thuis in de kast gelegd worden.

Voorlezen is een feest tijdens de kinderboeken week. Wie durft mag voorlezen.

Schrijver Annet Jakobs op school. De kinderen waren super enthousiast en dat mondde uit in een vraag of we ook in een boek konden komen met onze namen. Dit wordt vervolgd en we houden contact met de schrijfster.

Iedere groep heeft een lekkere leeshoek.