OBS De Marshof

Je kunt deze video niet bekijken, vanwege jouw cookie instellingen.<br/>Sta ook 'tracking' cookies toe om deze video te bekijken.

Change cookie settings

De Marshof doet mee met het project Alle Zwolse Kinderen Lezen. Met dit project wil Stadkamer samen met de Marshof het leesplezier vergroten bij onze leerlingen. Want plezier in lezen doet lezen. En als je meer gaat lezen, word je er beter in en dat is de sleutel tot geletterdheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat leesmotivatie de sleutel is tot leessucces. Op deze pagina zie je in tekst en beeld hoe wij hier op de Marshof aandacht aan besteden.

Hoe geven we leesbevordering vorm op de Marshof?

  • Wij hebben een rijke leesomgeving gecreëerd. Plezier in lezen doet lezen. Daarom hebben wij een aantrekkelijke schoolbibliotheek met eigentijdse boeken gecreëerd, waar de kinderen veel leesplezier aan beleven.
  • Wat is er fijner dan een leuk boek uitzoeken en op een lekker plekje in een fijne omgeving weg te dromen in een boek of voorgelezen te worden door de juf of meester?
  • Wij maken voldoende tijd vrij in de groepen in het lesrooster om te kunnen lezen.
  • Drie ochtenden in de week lezen we groepsoverstijgend. Zo lezen de kinderen echt op hun eigen niveau. De één met behulp van een maatje en de ander zelfstandig.
  • Vanuit Stadkamer hebben de leerkrachten scholing gehad in het bevorderen van leesmotivatie in de groepen. Alles wat aandacht krijgt groeit, dus ook het praten over gelezen boeken en het zelf als leerkracht meelezen in de groep zijn leesbevorderende activiteiten.
  • Binnen de Marshof is er een stuurgroep taal/lezen. Zij denken samen na over de verschillende aspecten binnen taal en lezen. Zij hebben een actieplan beschreven en dragen er zorg voor dat leesmotivatie herhaaldelijk besproken en geëvalueerd wordt binnen het team.
  • We hebben veel nieuwe boeken aangeschaft die de kinderen zelf mochten uitkiezen. Extra leuk is dat kinderen uit groep 7 door Stadkamer worden opgeleid om het uitleensysteem te gebruiken. Zo draagt iedereen zijn steentje bij!

In samenwerking met Stadkamer hebben wij het leesonderwijs op De Marshof een boost gegeven en daar zijn wij en onze leerlingen ontzettend blij mee.