Kindcentrum Kasteelhoeve

Leescoördinator: Kars ten Hove

Lezen op Kindcentrum Kasteelhoeve

Op Kindcentrum Kasteelhoeve wordt lezen belangrijk bevonden. Lezen is onderdeel van het dagelijkse lesprogramma. Met de leesmethode Atlantis werken de kinderen thematisch aan technisch en begrijpend lezen ineen. Daarnaast is er aandacht voor voorlezen, stillezen, maatjes lezen en groepsdoorbroken lezen.

Wij zijn erg trots op onze nieuwe schoolbibliotheek die bijdraagt aan de leesbevordering. De schoolbibliotheek bevat een ruime boekencollectie, 
waar jaarlijks nieuwe boeken aan worden toegevoegd. Boeken staan geordend op genre en kinderen kunnen hulp krijgen van ouders bij het uitzoeken van boeken. 

Verder zijn er groepsbezoeken bij Stadkamer, om zo met een nog groter assortiment aan boeken in aanraking te komen en de weg naar Stadkamer voor iedereen toegankelijk te maken. 

Om leespromotie nog meer onder de aandacht te brengen, houden de kinderen vanaf groep 4 een boekenpraatje. Een praatje waarin kinderen een 
boek promoten aan klasgenoten. Zo komen kinderen weer met nieuwe boeken in aanraking. Daarnaast is er een werkgroep die ideeën en inspiratie aanreikt aan het team en de leesbevordering stimuleert.