KBS De Wingerd

Visie van onze school
"Lezen geeft glans aan je leven". Door lezen kom je meer te weten en door lezen beleef je meer. Goed kunnen lezen is een vereiste om mee te kunnen doen in onze geletterde maatschappij. Aandacht voor technisch en begrijpend lezen is belangrijk, maar lezen begint bij leesmotivatie en leesplezier. Door op onze school lezen te bevorderen hopen wij van onze leerlingen betere lezers te maken. En…. als je eenmaal iets goed kunt raak je vanzelf intrinsiek gemotiveerd.

We nemen deel aan het programma Alle Zwolse Kinderen lezen. In die samenwerking met de Stadkamer werken we aan de volgende ambities:
1. Alle kinderen kunnen zich van jongs af aan optimaal ontwikkelen binnen een rijke leesomgeving waarbij aangesloten wordt bij de belevingswereld en de interesse van het kind.
2. De inzet op het gebied van leesbevordering is erop gericht om verschillen tussen kinderen in de kans die zij hebben op een succesvolle ontwikkeling zoveel mogelijk te verkleinen.  Dus alle kinderen op de Wingerd krijgen gelijke kansen op succes.

De stappen die we daarbij nemen: 

  • We investeren in samenwerking tussen school en ouders (gedeelde educatieve en pedagogische verantwoordelijkheid.)
  • We investeren in een doorgaande lijn lezen.

We hebben net een bewuste keuze gemaakt voor de technisch en begrijpend leesmethode “Estafette”. Een eigentijdse methode met teksten uit de belevingswereld van kinderen.

  • We willen achterstanden bij kinderen voorkomen (dus voorkomen laaggeletterdheid), door op tijd te signaleren.

We willen bevorderen dat kinderen met plezier lezen en hoe we dat doen?

-In elke klas is een rijke leesomgeving gecreëerd: Veel, eigentijdse boeken in onze klassenbibliotheken, thematafels en natuurlijk een voorleesboek van de leerkracht.

-We maken dagelijks tijd vrij in ons rooster om vrij te lezen in een zelf gekozen boek.

-We praten over boeken

-We gaan eens per zes weken naar de Stadkamer om nieuwe boeken uit te zoeken.

-We organiseren activiteiten die met lees motivatie en leesbevordering te maken hebben

-We doen mee aan leesprojecten (kinderboekenweek, Nederland leest junior, de Nationale Voorleeswedstrijd, voorleesontbijt)

-We hebben net een bewuste keuze gemaakt voor de technisch en begrijpend leesmethode “Estafette”. Een eigentijdse methode met teksten uit de belevingswereld van kinderen.