IKC De Werkschuit

Leescoördinatoren: Marion van ’t Ende en Jolijn Bruins

Leesonderwijs op de Werkschuit
Op de Werkschuit is veel aandacht voor brede kennisontwikkeling. We geven buitenlessen in de natuur, we werken thematisch met BLINK en STAAL en we besteden tijd aan cultuur, muziek, actualiteiten en projecten. Kennisopbouw en woordenschat zorgt voor begrip! We investeren in het vrije keuze lezen. We hebben een prachtige collectie aan motiverende boeken met rijke taal, passend binnen onze thema’s. In alle groepen wordt dagelijks thematisch voorgelezen uit fictieboeken.

Schoolbieb
In onze schoolbibliotheek staan elke ochtend biebouders paraat om kinderen te helpen met het vinden van een mooi boek. Zij hebben de workshop ‘hoe kies ik een passend boek’ gevolgd. Er is regelmatig contact tussen de biebouders, leesspecialisten en de AZKL specialist om tips uit te wisselen.
Elke groep komt op een vaste dag in de bibliotheek om boeken te lenen. De leesspecialisten onderhouden de collectie aan de hand van een collectieplan. Vanzelfsprekend worden de voorkeuren van kinderen, leerkrachten en de thema’s hierin meegenomen.

 

Er is binnen onze school niet alleen aandacht voor lezende leerlingen, maar voor ook lezende leerkrachten. Zo hebben de leerkrachten vanuit de directie een boekenbon gekregen, wordt vakliteratuur in de hal gepresenteerd en lezen veel collega’s in hun vrije tijd met plezier in jeugdliteratuur. Dit wordt gestimuleerd door verschillende werkvormen in het team aan te bieden (o.a. boekpresentaties, workshops en het samen bekijken van nieuwe binnengekomen boeken).

Er worden regelmatig tips gedeeld, boeken uitgewisseld en in schoolvakanties worden er zelfs boeken uit de schoolbibliotheek geleend voor eigen kinderen. Een mooie manier om als leerkracht op de hoogte te blijven van de collectie jeugdliteratuur op school!