CBS de Ark

De start van onze nieuwe schoolbibliotheek is er! We hopen dat alle kinderen en het team vanaf het voorjaar 2023 kunnen genieten van onze mooie schoolbibliotheek en hier heel veel plezier aan zullen beleven. 

Thematafel rondom het thema herfst, met boeken uit de schoolbibliotheek die daarbij passen.

Boeken lezen - Het bewijs dat je op twee plekken tegelijk kunt zijn

Regelmatig wordt er in de klassen een boekenkring gehouden. Waarbij bevordering van het leesplezier en leesmotivatie wordt geprikkeld door samen met de kinderen in gesprek te gaan over boeken.