Doorlopende leerlijn

Een leerlijn voor cultuuronderwijs waarborgt een doorgaande culturele ontwikkeling voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In een doorlopende leerlijn staat uitgewerkt wat een kind moet kennen en kunnen aan het eind van de schoolperiode. De continuïteit in het programma wordt gegarandeerd door aan te sluiten bij de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie.

Verticale leerlijnen cultuuronderwijs kunnen gericht zijn op één kunstdiscipline (muziek, dans, theater, beeldend, literatuur, digitale media, cultureel erfgoed) of op andere aspecten zoals creatief proces (didactiek) of cultureel zelfbewustzijn (Cultuur in de Spiegel). Ook kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. LKCA geeft veel informatie over o.a. leerlijnen en lesmethodes.


Zwolse leerlijnen en speciaal aanbod
Stadkamer streeft naar meer samenhang in het Zwolse aanbod van cultuureducatie. Daarvoor ontwikkelde Stadkamer samen met het onderwijs en culturele instellingen de volgende leerlijnen:

Vragen over de leerlijnen? Neem contact op met onze adviseurs.

Kijk ook eens naar