Klachten-procedure

We zien jouw klacht als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren: Samen maken we de samenleving! Dus, ben je ontevreden over onze dienstverlening en/of voel je je niet prettig binnen één onze vestigingen? Laat dit dan weten aan één van onze medewerkers of gebruik dan onderstaand formulier om je klacht schriftelijk te melden.

De procedure schriftelijk ingediende klachten

We vinden het belangrijk dat je jouw klacht snel kenbaar kunt maken. En we willen er zeker van zijn dat klachten goed worden afgehandeld. Daarom hebben we een duidelijke klachtenprocedure.

1. Je klacht indienen

Je kunt je klacht indienen via ons digitale klachtenformulier. Je ontvangt dan binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Je klacht wordt in behandeling genomen

Je klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris. Dit betekent dat onze functionaris bij vragen en/of onduidelijkheden contact met je opneemt. Daarnaast informeert deze naar de mening van (intern) betrokkenen.

3. Reactie

Op basis van de verzamelde informatie ontvang je binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een (schriftelijk) antwoord. Mochten wij meer tijd nodig hebben om tot een antwoord te komen, dan ontvang je een (schriftelijk) bericht met een redelijke schatting van de tijd waarbinnen je een antwoord van ons kunt verwachten.

4. Oneens met de reactie

Ben je het niet eens met onze reactie? Dan kun je binnen één maand na de uitspraak schriftelijk bezwaar indienen bij de directie via secretariaat@stadkamer.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek om je bezwaar toe te lichten. Mogelijk worden nieuwe feiten overwogen en/of verdiepend onderzoek gedaan. Binnen 6 weken na dit gesprek ontvang je een (schriftelijke) reactie van ons.

Klachtenformulier

Kijk ook eens naar