×

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Als je dit bericht ten onrechte ontvangt, vragen we je de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht terug te sturen en het daarna te verwijderen.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan anderen is niet toegestaan. Stadkamer staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Stadkamer niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.