×
Algemene voorwaarden en gedragscode voor gebruik van het Stadkamer Zwolle WiFi gastnetwerk
 

Bezoekers van Stadkamer Zwolle kunnen gratis gebruik maken van draadloos internet. Iedere gebruiker verbindt zich aan een aantal voorwaarden en regels:

• Stadkamer Zwolle is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook als gevolg van het gebruik van het draadloos internet.

• Wij raden u aan om geen privacy gevoelige informatie te versturen. Het draadloos netwerk is niet altijd volledig veilig.

• Stadkamer Zwolle blokkeert een aantal websites automatisch.

• U kunt uitsluitend e-mails versturen en ontvangen via uw internetbrowser of een algemene internetdienst zoals Hotmail of Gmail. E-mailen is niet mogelijk via een mailprogramma zoals Outlook.

• Wij registreren geen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van ons draadloos internet.

• Het gebruik van uw laptop, smartphone en tablet is voor eigen risico. Stadkamer Zwolle is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging.

• Stadkamer Zwolle biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

• Het gebruik van WiFi gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

• Stadkamer Zwolle kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. Stadkamer Zwolle houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van stadkamer Zwolle in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van stadkamer Zwolle een andere reden bestaat.

• Stadkamer Zwolle neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is zelf geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. oneerbaar zijn.

• Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

Door gebruik te maken van de gratis wifi-verbinding van Stadkamer Zwolle, gaat u automatisch akkoord met bovengenoemde voorwaarden