Met de cursus Interactief voorlezen in de kinderopvang worden de competenties van de pedagogisch medewerkers ontwikkeld en versterkt.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschool, die werken met kinderen van 0-4 jaar.

Inhoud

De pedagogisch medewerkers:

  • krijgen inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0-4 jarigen
  • leren alert te zijn op de initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes en weten hoe ze daar adequaat op kunnen reageren
  • leren hoe ze het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunnen maken
  • kunnen het voorlezen goed organiseren

Deelnemers ontvangen na afloop van de training een BoekStartcertificaat.

AANMELDEN - CURSUS NAJAAR 2024
19 september en 3 oktober
Van 9.30 tot 11.30 uur
Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen

Kijk ook eens naar