×

Cultuureducatie

Plusfonds

Naast het Basisfonds is er een extra beloning voor scholen die investeren in cultuureducatie. Het Plusfonds is beschikbaar voor alle scholen die een cultuurbeleidsplan hebben opgesteld, met daarin een visie op cultuur en een activiteitenplan.

Scholen kunnen een subsidie aanvraag indienen voor cultuureducatieve activiteiten die aansluiten bij de visie van de school. Daarnaast is het Plusfonds ook beschikbaar voor scholen die de ambitie hebben om een visiedocument op te stellen met een bijbehorend (meerjaren) activiteitenplan.
Spelregels
Aanvraagformulier
Declaratieformulier

Vragen
Heb je vragen over het Plusfonds? Neem contact op met onze adviseurs.