Cultuureducatie

Fonds Cultuureducatie Zwolle VO

De gemeente Zwolle zet het Fonds Cultuureducatie Zwolle in voor beter cultuuronderwijs en een stevige culturele basis voor alle Zwolse kinderen. Met de middelen uit het fonds kunnen scholen de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van cultuureducatieve activiteiten bekostigen. Het beheer van het fonds is ondergebracht bij Stadkamer.

Het Fonds Cultuureducatie Zwolle VO is er om het voortgezet onderwijs te stimuleren om cultuureducatie een stevige plek te geven in het onderwijs. Scholen worden door het fonds geprikkeld om een visie te ontwikkelen op cultuureducatie en om actief activiteiten te kiezen met kwaliteit die passen bij de doelgroep.

Het Fonds is een stimulans om:

  • cultuureducatie te verankeren in het onderwijs.
  • een visie te ontwikkelen op cultuureducatie.
  • actief activiteiten te kiezen die passen bij de doelgroep.
  • samen te werken met cultuuraanbieders.

Voor alle scholen
Het Fonds is bedoeld voor alle scholen in Zwolle. Scholen waar cultuureducatie al is ingebed, maar ook scholen die nog weinig ondernemen op het gebied van cultuureducatie.
Het Fonds CEZ VO kent twee pijlers waarvoor scholen een aanvraag kunnen indienen:
1. Basisfonds
2. Plusfonds
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie uit het Plusfonds, is dat de school een cultuurbeleidsplan heeft met daarin een visie op cultuureducatie en een daaraan gekoppeld (meerjaren) activiteitenplan. Heeft de school dit niet, dan wordt gevraagd om de intentie om dit binnen zes maanden na het indienen van de aanvraag te realiseren. Daarvoor moet de school voldoen aan een aantal criteria, beschreven in de Regeling Fonds Cultuureducatie VO.

Spelregels
Om aanspraak te kunnen maken op het Fonds Cultuureducatie Zwolle, dienen scholen zich te houden aan een aantal spelregels. Je kunt de spelregels hieronder raadplegen in de Regeling Fonds Cultuureducatie Zwolle VO.

Regeling Fonds Cultuureducatie Zwolle VO

Aanvraagformulier Plusfonds

Declaratieformulier VO

Neem contact op met onze adviseurs