×

Cultuureducatie

Fonds Cultuureducatie Zwolle VO

De gemeente Zwolle zet het Fonds Cultuureducatie Zwolle in voor beter cultuuronderwijs en een stevige culturele basis voor alle Zwolse scholen (en dus kinderen). Scholen waar cultuureducatie al is ingebed, maar ook scholen die nog weinig ondernemen op het gebied van cultuureducatie.
Het Fonds kent drie pijlers waarvoor scholen een aanvraag kunnen indienen:
Basisfonds          Plusfonds          Proeftuinen


Met de middelen uit het fonds kunnen scholen de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van cultuureducatieve activiteiten bekostigen. Het beheer van het fonds is ondergebracht bij Stadkamer.

Het Fonds is een stimulans om:

  • cultuureducatie te verankeren in het onderwijs.
  • een visie te ontwikkelen op cultuureducatie.
  • actief activiteiten te kiezen die passen bij de doelgroep.
  • samen te werken met cultuuraanbieders.

Spelregels
Om aanspraak te kunnen maken op het Fonds Cultuureducatie Zwolle, dienen scholen zich te houden aan een aantal spelregels. Je kunt de spelregels raadplegen in de Regeling Fonds Cultuureducatie Zwolle VO.

Vragen
Heb je vragen? Neem contact op met onze adviseurs.