Cultuureducatie

Stadkamer organiseert in samenwerking met andere partners regelmatig trainingen voor leerkrachten en cultuuraanbieders.

Training Draagvlak Cultuureducatie
26 september en 7 november 2018

Scala organiseert i.s.m. Stadkamer een training Draagvlak Cultuureducatie. Voor ICC-ers en leerkrachten die cultuureducatie binnen hun school behartigen. De training biedt, naast theorie, veel ruimte voor interactie, zelf doen en ervaren. De training bestaat uit twee bijeenkomsten in Meppel. 
Vanwege de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit is deze training voor ICC-ers van Zwolse scholen kosteloos.