Cultuureducatie

VO MEET UP
Datum: do 28 september 2017
Tijd: 15.30 - 18.00 uur
Locatie: Cibap, Ontwerpfabriek, Nijverheidstraat 11, Zwolle

Voor CKV-coördinatoren en vakdocenten VO

Op verzoek van velen starten we komend schooljaar weer met cultuurnetwerkbijeenkomsten voor het VO.  Uitwisselen, inspiratie opdoen en dilemma’s voorleggen aan collega’s, daar is alle ruimte voor tijdens de VO Meet Ups.

Deze middag laten we positieve energie de vrije loop tijdens de eerste VO Meet up in de Ontwerpfabriek van Cibap, de vakschool voor verbeelding. De Ontwerpfabriek is een plek waar kennis, kunde en innovatie samenkomen. Een plek waar creatieve geesten de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen steken. Misschien wel de toekomstige plek voor activiteiten met leerlingen. Na een inspirerende rondleiding steken wij zelf de koppen bij elkaar, gaan wij in gesprek en is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling.

Daarnaast is er de mogelijkheid om de tentoonstelling Materia te bekijken. Het Materia-experience center is een walhalla voor ontwerpers en makers. Maar liefst 500 verschillende materialen om te inspireren, te zien, te ruiken, te voelen en te gebruiken.
Zet vast in je agenda: Meet ups in het voorjaar zijn op 25 januari en 31 mei 2018.

Entree gratis, aanmelden via cultuureducatie@stadkamer.nl


INFORMATIEBIJEENKOMST IMPULS MUZIEKONDERWIJS
Voor meer en beter muziekonderwijs
Datum: vr 29 september 2017
Tijd:13.30 – 15.00 uur
Locatie: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a, Zwolle

Voor ICC-ers en muziekaanbieders

Meer en beter muziekonderwijs voor kinderen op de basisschool. Dat is het doel van de landelijke  subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Vanaf oktober kunnen scholen voor de laatste maal een aanvraag indienen, daarna stopt deze regeling. Scholen die willen investeren in beter muziekonderwijs kunnen hun leerkrachten trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, fanfares, orkesten en poppodia. Tijdens deze informatiebijeenkomst hoor je alles over deze regeling, de voorwaarden, de aanvraagprocedure en er is volop mogelijkheid om kennis te maken met scholen en muziekaanbieders en te praten over mogelijke invullingen.
Entree: gratis, aanmelden via cultuureducatie@stadkamer.nl


ICC-CURSUS
Deskundige in het cultuuronderwijs

Datum: start wo 4 okt 2017
Tijd: 14.30-17.30 uur
Locatie: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a, Zwolle

Voor leerkrachten primair onderwijs

Tijdens de cursus Interne Cultuurcoördinator van Stadkamer (i.s.m. VIAA) leer je op een praktische en interactieve manier hoe je als ICC-er cultuureducatie op je eigen school kunt vormgeven, stimuleren en behouden. In acht bijeenkomsten ontwikkel jij jezelf tot cultuureducatie-deskundige in je eigen school. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: visie, creatief proces, leerlijnen, draagvlak en financiën. Ook maak je kennis met diverse cultuuraanbieders. Na afloop van de cursus heb je een cultuurplan met activiteitenplan geschreven voor jouw school. De aanwezigheid van een gecertificeerd ICC-er op school is één van de criteria voor een hogere fase van het Fonds Cultuureducatie Zwolle. De ICC-cursus is geaccrediteerd en kun je opvoeren als professionaliseringsactiviteit op www.registerleraar.nl voor vijftig registeruren (RU).
Kosten: € 450 per deelnemer, Zwolse scholen 50% korting, aanmelden via het inschrijfformulier in


HET NIEUWE CKV
en nu verder…

Datum: do 12 oktober 2017
Tijd: 14.00 - 17.30 uur
Locatie: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a, Zwolle

Voor CKV-coördinatoren, vakdocenten VO en cultuuraanbieders

Met ingang van dit schooljaar verandert de opzet en het examen CKV Havo/Vwo. Wat zijn die veranderingen en wat zijn de consequenties hiervan voor lessen, voor de leerlingen en voor de rol van de culturele instellingen? Hoe kun je hier vorm en inhoud aan geven? Hoe werk je de domeinen verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden uit? Start jouw school in september ook met het nieuwe programma maar heb je nog vragen en wil je graag met andere scholen in gesprek? Kom dan  naar deze bijeenkomst. Floor den Uyl was als CKV docent lid van de vernieuwingscommissie CKV en vertelt over de ontwikkelingen in het land, geeft voorbeelden uit de praktijk en denkt graag mee met scholen en aanbieders over de ontwikkeling van nieuwe ideeën en mogelijkheden voor het programma.
Kosten: geen, aanmelden via cultuureducatie@stadkamer.nl
 

ICC-NETWERK
Verbinding en inspiratie

Datum: wo 8 november 2017
Tijd:  15.00 - 17.30 uur
Locatie: nog niet bekend

Stadkamer organiseert tweemaal per jaar netwerkbijeenkomsten voor ICC-ers van basisscholen in Zwolle. Het netwerk biedt scholen een unieke kans om ervaringen te delen, inhoudelijke kennis over cultuureducatie te vergroten en nieuwe inspiratie op te doen. Zo wil Stadkamer samen met scholen de rol van cultuureducatie in het onderwijs verdiepen en verstevigen. Houd de mail en de website in de gaten voor de exacte inhoudelijke invuling.
Entree: gratis, aanmelden via cultuureducatie@stadkamer.nl


WINDKRACHT 12
Talentgericht onderwijs door pedagoog Luk Dewulf
over de natuurlijke weg van nieuwsgierigheid

Datum: di 21 november 2017
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Creatieve Coöperatie, Esdoornstraat 3, Zwolle (onder voorbehoud)

Voor  leerkrachten PO, docenten VO, HBO(studenten) en cultuuraanbieders

Je herkent het vast: momenten dat de tijd vliegt omdat je volledig opgaat in een activiteit. Na afloop ben je misschien fysiek moe, maar mentaal voel je je energiek, voldaan en 100% jezelf. Dát is talent. Talent gaat dus niet over uitblinken in een bepaalde activiteit, maar wat die activiteit met je doet.
In deze rijk geïllustreerde lezing gaat auteur en pedagoog Luk Dewulf in op het belang van talenten bij kinderen en jongeren. Hij toont aan hoe invloedrijk de ontwikkeling ervan is voor hun toekomst en geluk. Talentgericht onderwijs zorgt ervoor dat elk kind zich gezien, erkend en gewaardeerd voelt. In deze interactieve lezing wordt duidelijk welke rol leerkrachten en begeleiders hierin hebben. Ons huidige onderwijs spreekt slechts een aantal talenten aan, zoals analyseren, structureren en memoriseren. Maar er zijn er veel meer. Volgens hem is het tijd voor een positieve revolutie. Een creatieve revolutie!
Entree: gratis, aanmelden via cultuureducatie@stadkamer.nl


BASISTRAINING SPECIAAL ONDERWIJS
Datum: ma 27 november 2017
Tijd: nog niet bekend
Locatie: nog niet bekend

Voor cultuuraanbieders

Kosten: volgt, aanmelden via cultuureducatie@stadkamer.nl


TRAINING PROCESGERICHTE DIDACTIEK
naar betekenisvol cultuuronderwijs
Data: ma 11 december 2017, 9.30-15.00 uur èn ma 5 februari 2018, 9.30-12.30 uur
Locatie: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a, Zwolle

Voor cultuuraanbieders

Creativiteit en een onderzoekende attitude zijn belangrijke vaardigheden in de huidige en toekomstige samenleving. Maar hoe ontwikkel je de creativiteit van de kinderen eigenlijk? Vaak is het een zoektocht naar de hoeveelheid ruimte die je het kind geeft. Geef je teveel ruimte (vrije expressie) dan bestaat de kans dat kinderen niet buiten hun kaders gaan, waardoor de creatieve ontwikkeling stagneert. Geef je te weinig ruimte (productgericht werken) dan is het resultaat van tevoren al bepaald wat ook zorgt voor stagnatie. In deze training vind je het evenwicht tussen sturing en ruimte bieden. Vanuit deze procesgerichte didactiek leer je ook kijken naar verbindingen binnen de vakken; geïntegreerd onderwijs. Echte integratie werkt wederzijds verdiepend, zowel voor kunst als voor een ander leergebied. Kunsteducatie wordt op deze manier geen losstaande activiteit bij bijvoorbeeld een thema, maar wordt volledig verweven in het onderwijs. Het leerplankader van SLO is hierbij leidend.
Aan het einde van deze training ken je de procesgerichte didactiek en kun je deze toepassen, kun je betekenisvolle opdrachten formuleren die voor verdieping zorgen en kun je procesgericht onderwijs ontwerpen met behulp van het leerplankader Kunstzinnige oriëntatie.
Naast theorie is er volop ruimte voor praktische toepassing. Tussen beide trainingsdata voer je een opdracht uit op een school.
Een eye opener voor toekomstige projecten!” deelnemer eerdere training
Deze training is met name bedoeld voor cultuuraanbieders, maar ook interessant voor leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs.
Kosten: geen, aanmelden via cultuureducatie@stadkamer.nl

 

Post HBO Cultuurbegeleider
ICC-ers die zich verder willen ontwikkelen kunnen in Zwolle ook de Post HBO opleiding Cultuurbegeleider volgen. Deze wordt gegeven bij KPZ (i.s.m. VIAA, start januari 2018) en bij Windesheim (start september 2017). Dankzij een subsidieregeling van het ministerie van OCW kunnen de kosten hiervoor worden gedekt, zoals ook vervanging voor de klas.