Cultuureducatie

Verbinding en inspiratie: een unieke kans

Stadkamer organiseert ICC-netwerkbijeenkomsten voor ICC-ers van alle basisscholen in Zwolle en voor andere leerkrachten die zich bezighouden met cultuureducatie in het primair onderwijs. Met het ICC-netwerk wil Stadkamer een sterke persoonlijke verbinding creëren met en tussen scholen.

Het netwerk biedt scholen een unieke kans om ervaringen te delen, inhoudelijke kennis over cultuureducatie te vergroten en nieuwe inspiratie op te doen. Zo wil Stadkamer samen met scholen de rol van cultuureducatie in het onderwijs verdiepen en verstevigen.

De eerstvolgende ICC-netwerkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 november a.s.

Meer info en aanmelden ICC-netwerk 8 november 2017