Cultuureducatie

Impuls Muziekonderwijs
Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt diverse regelingen voor cultuureducatie en -participatie.
Scholen die volop willen inzetten op muziekonderwijs kunnen bij dit fonds samen met een cultuuraanbieder een aanvraag indienen voor de regeling Impuls Muziekonderwijs . Aanvragen kan nog tot 1 april 2018!  

Fonds Amateurkunst
Een van de doelen van het gemeentelijke Fonds Amateurkunst is het bevorderen van de doorstroom van binnenschoolse naar buiten- en naschoolse kunstbeoefening. Een school kan hiervoor een aanvraag indienen samen met een cultuuraanbieder.

Stadkamer biedt ondersteuning bij het schrijven van subsidieaanvragen voor het verbeteren van cultuuronderwijs.

Neem contact op met onze adviseurs