Cultuureducatie

Een leerlijn waarborgt een doorgaande culturele ontwikkeling voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 (of zelfs 18) jaar. Stadkamer Cultuureducatie streeft naar meer samenhang in het Zwolse aanbod van cultuureducatie. Daarvoor worden samen met het onderwijs en de culturele instellingen doorlopende leerlijnen cultuureducatie ontwikkeld.


Stadkamer ontwikkelde i.s.m. Historisch Centrum Overijssel (HCO) en CBS De Wendakker de Leerlijn Erfgoed Stadshagen, Het Mysterie van Stadshagen. De Leerlijn Literatuur & Lezen werd ontwikkeld door Stadkamer i.s.m. De Talentuin Deze leerlijn is een leidraad voor het uitvoeren van literatuureducatie als een koppeling tussen leesbevordering, taal- en cultuuronderwijs. De volledige leerlijn Literatuur & Lezen is hier op te vragen.


Vragen over de leerlijnen?
Voor meer informatie over de leerlijnen kun je contact opnemen met één van onze adviseurs.

NIEUW: Erfgoedleerlijn, Het verhaal van Zwolle
Preview leerlijn Literatuur & Lezen
Leerlijn Erfgoed Stadshagen, Het Mysterie van Stadshagen
Informatie over literatuuraanbieders en/of proeflessen
Informatie over leerlijnen, leerplankaders en kerndoelen
Neem contact op met onze adviseurs