Cultuureducatie

Beleid cultuureducatie Zwolle

De gemeente Zwolle zet het Fonds Cultuureducatie Zwolle in voor beter cultuuronderwijs en een stevige culturele basis voor alle Zwolse kinderen. Basisscholen die werken aan goed cultuuronderwijs op hun school worden beloond met extra geld hiervoor. Daarmee stimuleert het Fonds scholen om zich te ontwikkelen naar een hoger niveau van cultuuronderwijs.


Voorjaar 2016 heeft Stadkamer in samenspraak met scholen, cultuuraanbieders en gemeente een subsidieaanvraag geschreven voor Cultuur met Kwaliteit 2017 - 2020. Deze subsidieaanvraag is gehonoreerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit sluit naadloos aan bij het Fonds Cultuureducatie Zwolle.|
 

Ontwikkeling Fonds Cultuureducatie Zwolle van 2015 tot en met 2017:


Samenvatting subsidieaanvraag CmK