Cultuureducatie

Evaluatie eenmalige activiteit

Stadkamer wil het aanbod van cultuuraanbieders zo goed mogelijk laten aansluiten op de vraag van scholen. Daarom vragen we scholen om na een activiteit of project een kort waarderingsformulier in te vullen. 

Voor VO scholen geldt: de cultuureducatieve activiteit wordt (deels) gefinancierd uit het Fonds Cultuureducatie Zwolle.  Het invullen van dit waarderingsformulier is een voorwaarde om de subsidie uit het Fonds te ontvangen.

Zodra een school een factuur heeft gestuurd naar het bedrijfsbureau van Stadkamer, krijgt de school een ontvangsbevestiging met daarin tevens de link naar het waarderingsformulier. De school vult het formulier in en de resultaten komen binnen bij de betreffende adviseur. Deze onderneemt, indien nodig, actie naar aanleiding van de inhoud van het waarderingsformulier. Eventueel wordt er een review op de website geplaatst.

De evaluaties worden met regelmaat gemonitord en teruggekoppeld naar zowel de school als de aanbieder.

Vul hier het waarderingsformulier eenmalige activiteit in

Algemene gegevens

In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.

Inhoud

Kies één van de volgende antwoorden

Kies één van de volgende antwoorden

Kies één van de volgende antwoorden

Kies één van de volgende antwoorden

Proces

Kies één van de volgende antwoorden

Tot slot
- een filmpje van de activiteit op jouw school (bijvoorbeeld YouTube of VIMEO) - een verslag van de activiteit met tekst, foto's en/of filmpjes (bijvoorbeeld op de website van de school of van de cultuuraanbieder)
Mogen wij het antwoord op de vorige twee vragen als review bij de activiteit plaatsen op onze website? Reviews geven extra informatie over de activiteit en helpen scholen bij het maken van een keuze. De naam van de school wordt bij de review vermeld.

Kies één van de volgende antwoorden