Cultuureducatie

Evaluatie eenmalige activiteit

Stadkamer wil het aanbod van cultuuraanbieders zo goed mogelijk laten aansluiten op de vraag van scholen. Daarom kunnen scholen na afloop van een activiteit of project een kort waarderingsformulier invullen. Heeft de school toestemming gegegeven dan wordt de evaluatie als review op deze website geplaatst, zodat ervaringen met andere scholen gedeeld kunnen worden. Indien nodig onderneemt de adviseur actie naar aanleiding van de inhoud van het waarderingsformulier.

Eén van de criteria voor scholen in fase 2 of 3 is structureel en aantoonbaar evalueren. Het invullen van dit waarderingsformulier kan de school hierbij helpen. 

De evaluaties worden met regelmaat gemonitord en teruggekoppeld naar zowel de school als de aanbieder.

Vul hier het waarderingsformulier eenmalige activiteit in

Algemene gegevens

In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.

Inhoud

Kies één van de volgende antwoorden

Kies één van de volgende antwoorden

Kies één van de volgende antwoorden

Kies één van de volgende antwoorden

Proces

Kies één van de volgende antwoorden

Tot slot
- een filmpje van de activiteit op jouw school (bijvoorbeeld YouTube of VIMEO) - een verslag van de activiteit met tekst, foto's en/of filmpjes (bijvoorbeeld op de website van de school of van de cultuuraanbieder)
Mogen wij het antwoord op de vorige twee vragen als review bij de activiteit plaatsen op onze website? Reviews geven extra informatie over de activiteit en helpen scholen bij het maken van een keuze. De naam van de school wordt bij de review vermeld.

Kies één van de volgende antwoorden