Ga naar andere subpagina

Stadkamer

Lezen en Lenen

Media- & taaleducatie

BuurtCultuur & Amateurkunst

Cultuureducatie

Cultuureducatie

September 2017

Woensdag 20 September

Presentatie Erfgoedleerlijn 'Het verhaal van Zwolle'

CultuureducatieLocatie: Tijdstip: 15:00 - 16:00 uur

Over de stad Zwolle zijn talloze verhalen te vertellen. Wie in Zwolle opgroeit kan deze verhalen op veel plekken in de Zwolse binnenstad ...

Lees hier meer over
Donderdag 28 September

Cultuurnetwerk VO

CultuureducatieLocatie: Tijdstip: 15:00 - 16:00 uur

De eerste cultuurnetwerkbijeenkomst van dit schooljaar staat gepland voor 28 september a.s. voor vakdocenten in het...

Lees hier meer over
Vrijdag 29 September

Informatiebijeenkomst Impuls Muziekonderwijs

CultuureducatieLocatie: Stadkamer CentrumTijdstip: 13:30 - 15:00 uur

Op vrijdag 29 september organiseert Stadkamer een informatiebijeenkomst over Impuls Muziekonderwijs voor scholen en muziekaanbieders....

Lees hier meer over
Donderdag 12 Oktober

Het nieuwe CKV

CultuureducatieLocatie: Stadkamer CentrumTijdstip: 00:00 - 00:00 uur

Het CKV in het VO wordt flink vernieuwd. Stadkamer organiseert hierover een bijeenkomst voor cultuurcoördinatoren en vakdocenten van de...

Lees hier meer over
Woensdag 8 November

ICC netwerkbijeenkomst

CultuureducatieLocatie: Stadkamer CentrumTijdstip: 00:00 - 00:00 uur

De eerste netwerkbijeenkomst voor ICC-ers in het basisonderwijs van dit schooljaar. Meer informatie volgt binnenkort.

Lees hier meer over
Dinsdag 21 November

WINDKRACHT 12: Luk Dewulf

CultuureducatieLocatie: Stadkamer CentrumTijdstip: 19:00 - 22:00 uur

Luk Dewulf komt naar Zwolle voor een lezing over talentontwikkeling. Luk Dewulf is auteur van de “Ik kies voor mijn talent” (achtste...

Lees hier meer over

Kalender