De Stad Verbeeldt

Ateliers Visual Storytelling Oog voor de ander - Oog voor de toekomst - Verhalen van Hanzestad Zwolle aan de IJssel - VO

Ateliers Visual Storytelling Oog voor de ander - Oog voor de toekomst - Verhalen van Hanzestad Zwolle aan de IJssel - VO
 • Groepsgrootte 15 - 30 leerlingen per groep
 • Duur (tijd) 2 uur
 • Locatie Op school
 • Kosten 75 euro per les per uur

De Stad Verbeeldt organiseert in samenwerking met vier professionele fotografen diverse ateliers op school rond Visual Storytelling. Leerlingen leren met een eigen camera of spiegelreflex camera hun eigen beeldverhaal te maken in de omgeving van school en thuis. Binnen vier ateliers wordt in groepjes of individueel gewerkt. Een vakjury selecteert de beste beeldverhalen in fotografie voor de expositie De Stad Verbeeldt in 2023. De thema's die centraal staan zijn Oog voor de ander (diversiteit, generaties, inclusieve samenleving) en Oog voor de toekomst (klimaatverandering en duurzaamheid). Ook Verhalen van de Hanzestad Zwolle aan de IJssel staat in 2023 centraal als thema.

Voor welke disciplines

 • Beeldend
 • Digitale media
 • Erfgoed

Voor welke doelgroepen

 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
 • Leerkrachten
 • VO niveau
 • VMBO Basis/Kader
 • VMBO Theoretische Leerweg
 • HAVO
 • VWO
 • VSO
 • Praktijk Onderwijs
 • VO leerjaar

Activiteiten

 • Lessenreeks
 • Leerlijn
 • Project
 • Tentoonstelling
 • Coaching
 • Bezoek
 • Workshop

Bijzonderheden

De ateliers worden in vier lessen gegeven, waarbij vooral ingegaan wordt op het kijken naar foto's van professionele fotografen ter inspiratie voor hun eigen beeldverhalen. De methode Zien - Kijken - Betekenis geven ligt hieraan ten grondslag. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig of in groepjes rond het thema Oog voor de ander - Oog voor de toekomst - Verhalen van Hanzestad Zwolle aan de IJssel aan de slag met hun eigen beeldverhaal. Zij worden begeleid door professionele fotografen en hun eigen docent. Er worden kort teksten bijgeschreven en de ingezonden beeldverhalen worden gejureerd door een vakjury. De selectie van de 1e, 2e en 3e prijs gaat naar de expositie De Stad Verbeeldt 2023 - Verhalen van Hanzestad Zwolle aan de IJssel.

Over De Stad Verbeeldt

Stichting De Stad Verbeeldt heeft als doel Visual Storytelling in fotografie, beeld en geluid te versterken, waarbij aansluiting wordt gezocht bij nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatie op het gebied van fotografie, film, AV, animatie, gaming, Virtual Reality, crossmediale en multimediale producties van professionals, amateurs, stad- en wijkbewoners, leerlingen en studenten

De Stad Verbeeldt

 • Elftkolk 31
 • 8017 NX Zwolle
 • 0622218109