×

Cultuur & Techniekeducatie

Cultuureducatie op school verrijkt het leven van leerlingen, verruimt hun blik en verschaft hen nieuwe vaardigheden. Stadkamer wil de plek van cultuureducatie in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs verstevigen en de kwaliteit van cultuureducatie verhogen.

Heb je vragen over cultuureducatie op jouw school, over visieontwikkeling of het opstellen van een cultuurbeleidsplan of (meerjaren) activiteitenplan? Onze adviseurs helpen je verder.

Neem contact op met onze adviseurs