×

Cultuur & Techniekeducatie

Op 8 mei 2017 nam hoogleraar Onderwijspedagogiek Gert Biesta de deelnemers mee naar de basis van onderwijs èn van kunst. Wat is het doel van onderwijs? Wat betekent kunsteducatie? Hoe krijgen we de kunst en het onderwijs terug in de kunsteducatie? Na afloop van de lezing was er een nagesprek. Daarna maakten de deelnemers in groepjes een praktische vertaling naar de eigen werksituatie.

Voor een groot deel van de aanwezigen was zijn verhaal vernieuwend en verrijkend. Ook waren er die het wat lastiger vonden, omdat het vrij abstract was. Tijdens de werksessies discussieerden de deelnemers in kleine groepjes met elkaar over de lezing en kregen ze praktische handvaten en inzichten waar ze zelf mee verder kunnen.

Een samenvatting van zijn lezing op hoofdlijnen:

  • We zoeken vaak een instrumentele rechtvaardiging voor kunsteducatie ("Het is goed voor …."). Daarmee maken we kunsteducatie onnodig kwetsbaar en vervangbaar. Juist kunst biedt unieke mogelijkheden voor onderwijs dat niet smal wil scholen maar breed wil vormen. Daarbij gaat het niet zomaar om persoonsvorming maar om de vorming van de goede persoon.
  • Persoonsvorming heeft te maken met kwalificatie (wat kan/weet ik?), socialisatie (wie ben ik?) en subjectificatie (hoe ben ik?).
  • Onderwijs heeft een taak om bij de ander het verlangen te wekken om op een volwassen manier in de wereld te willen zijn. Kunst kan daaraan bijdragen, onder andere vanwege de ervaring die het biedt om met weerstand om te gaan, grenzen te ontmoeten en verlangens uit te stellen. De pedagogische taak ligt met name in onderbreken, uitstellen en ondersteunen.

Hoogleraar Pedagogiek Gert Biesta is een veelgevraagd spreker. Hij is woonachtig in Schotland, en werkzaam in London (Brunel University) en Nederland (Universiteit voor Humanistiek).