×

Cultuur & Techniekeducatie

ICC-netwerk

Verbinding en inspiratie: een unieke kans

Stadkamer organiseert gemiddeld twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst voor ICC-ers van alle basisscholen in Zwolle. Ook andere leerkrachten die zich bezighouden met cultuureducatie in het primair onderwijs zijn hierbij welkom. Met het ICC-netwerk wil Stadkamer een sterke verbinding creëren met en tussen scholen.

Het netwerk biedt scholen een unieke kans om ervaringen te delen, inhoudelijke kennis over cultuureducatie te vergroten en nieuwe inspiratie op te doen. Zo wil Stadkamer samen met scholen de rol van cultuureducatie in het onderwijs verdiepen en verstevigen.

Het eerstvolgende netwerk staat gepland op woensdagmiddag 20 november 2019. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst met taal- en leescoordinatoren.