×

Cultuur & Techniekeducatie

Voor cultuureducatie ben je bij Stadkamer aan het juiste adres

 

Cultuureducatie op school verrijkt het leven van leerlingen, verruimt hun blik en verschaft hen nieuwe vaardigheden. Stadkamer wil de plek van cultuureducatie in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs verstevigen en de kwaliteit van cultuureducatie verhogen.
 

Je kunt bij ons terecht voor advies, ondersteuning en vragen op het gebied van cultuureducatie. Ook bieden wij diverse mogelijkheden in scholing en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten, schoolteams en cultuuraanbieders.

Heb je vragen? Neem contact op met onze adviseurs!