×

Cultuur & Techniekeducatie

Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)
Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt diverse regelingen voor het stimuleren cultuureducatie en -participatie, zoals in het verleden Impuls Muziekonderwijs.

Mediakunst- en erfgoededucatie
De nieuwe regelingen Mediakunst- en erfgoededucatie van FCP bieden volop kansen voor het onderwijs in Zwolle. Aanvragen kunnen worden ingediend door een culturele instelling in samenwerking met nog een aanbieder en minimaal 1 school. De aanvraagtermijn loopt nog tot en met 6 september 2019. 

Fonds Amateurkunst
Een van de doelen van het gemeentelijke Fonds Amateurkunst is het bevorderen van de doorstroom van binnenschoolse naar buiten- en naschoolse kunstbeoefening. Een school kan hiervoor een aanvraag indienen samen met een cultuuraanbieder.

Stadkamer biedt ondersteuning bij het schrijven van subsidieaanvragen voor het verbeteren van cultuuronderwijs.

Neem contact op met onze adviseurs