×

Cultuur & Techniekeducatie

Doorlopende leerlijn

Een leerlijn voor cultuuronderwijs waarborgt een doorgaande culturele ontwikkeling voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In een doorlopende leerlijn staat uitgewerkt wat een kind moet kennen en kunnen aan het eind van de schoolperiode. De continuïteit in het programma wordt gegarandeerd door aan te sluiten bij de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie.

Verticale leerlijnen cultuuronderwijs kunnen gericht zijn op één kunstdiscipline (muziek, dans, theater, beeldend, literatuur, digitale media, cultureel erfgoed) of op andere aspecten zoals creatief proces (didactiek) of cultureel zelfbewustzijn (Cultuur in de Spiegel). Ook kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. LKCA geeft veel informatie over o.a. leerlijnen en lesmethodes.


Zwolse leerlijnen en speciaal aanbod
Stadkamer streeft naar meer samenhang in het Zwolse aanbod van cultuureducatie. Daarvoor ontwikkelde Stadkamer samen met het onderwijs en culturele instellingen de volgende leerlijnen:

 • Het Verhaal van Zwolle, leerlijn erfgoed i.s.m. Het Oversticht, biedt de mogelijkheid om leerlingen in en rond de binnenstad de culturele historie te laten beleven door een verhaal, een belevingsles, of door erover te horen of te lezen
   
 • Het Mysterie van Stadshagen, leerlijn erfgoed i.s.m. Historisch Centrum Overijssel (HCO) en CBS De Wendakker, over de sporen van het verleden in de nieuwbouwwijk Stadshagen, sluit aan bij leergebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.
   
 • Literatuur & Lezen (preview), i.s.m. De Talentuin. Deze leerlijn is een leidraad voor het uitvoeren van literatuureducatie als een koppeling tussen leesbevordering, taal- en cultuuronderwijs. De volledige leerlijn Literatuur & Lezen kun je opvragen bij Stadkamer.
   
 • Popmuziek, leerlijn voor groep 5 t/m 8, door Hedon i.s.m. CBS De Wendakker, startpunt is een educatieve film waarbij leerlingen een kijkje krijgen in de ‘keuken’ van een poppodium.
   
 • Theater, door Gnaffel, Jolan van de Waeter en KBS Het Atelier, met specifieke aandacht voor het reflecteren op professionele theatervoorstellingen.
   
 • De beeldende methode Laat maar zien heeft drie Zwolse lessen opgenomen die aansluiten bij een bezoek aan  museum de Fundatie (Van verzameling tot museum) , Theater Odeon (Een gekleurde voorstelling) en Theater Gnaffel (Wat een poppen cast).
   
 • Momenteel wordt er onder de noemer Meemaken op locatie speciaal aanbod samengesteld en ontwikkeld in samenwerking met Jolan van de Waeter en diverse culturele partners. Door deze activiteiten toe te voegen aan een (bestaande) leerlijn verhoog je de kwaliteit van de totale leerlijn. Dit aanbod is als filter beschikbaar onder het Cultuuraanbod op deze website.
   

Vragen over de leerlijnen?
Neem contact op met onze adviseurs